ערק בדאלק בחנויות

ברכה משולשת
הכשרת היישוב 4, ראשון לציון מערב
יעקב נחמיאס 4, ראשון לציון מזרח

סופר פרי ואיכות 
פיינשטיין 25, ראשון לציון